रिमोट सपोर्ट सर्व्हिस

रिमोट सपोर्ट सर्व्हिस

आमचे रिमोट सपोर्ट सर्व्हिस पॅकेजेस पुढीलप्रमाणे आहेत.

क्र.पॅकेजचे नावसेवेचा अवधीपॅकेजची वैधता (दिवस)किंमत (₹) (जी.एस.टी. सकट)पैसे भरण्यासाठी लिंक
एम-३०३० मिनिटे४५०पैसे भरा
एम-६०१ तास८००पैसे भरा
एम-९०१.५ तास१,२००पैसे भरा
एम-१२०२ तास१,४००पैसे भरा
एम-१५०२.५ तास१,७५०पैसे भरा
एच-३३ तास२,१००पैसे भरा
एच-४४ तास२,८००पैसे भरा
एच-६६ तास३,९००पैसे भरा
एच-८८ तास५,२००पैसे भरा
१०एच-१०१० तास६,५००पैसे भरा
११एच-१२१२ तास७,२००पैसे भरा
१२एच-१४१४ तास८,४००पैसे भरा
१३एच-१६१६ तास९,६००पैसे भरा
१४एच-२४२४ तास१६१२,०००पैसे भरा
१५एच-३२३२ तास१६१६,०००पैसे भरा
१६एच-४०४० तास१६१८,०००पैसे भरा
१७एच-४८४८ तास३२२१,६००पैसे भरा
१८एच-६४६४ तास३२२५,६००पैसे भरा
१९एच-९६९६ तास३२२८,८००पैसे भरा
२०पीव्ही-८-७००पैसे भरा
२१पीव्ही-१६-१६१,२००पैसे भरा
२२पीव्ही-३२-३२२,०००पैसे भरा